Regelment

Algemeen Regelment

Visverloven

a) Niemand mag de hengelsport in vernoemde vijver beoefenen zonder in het bezit te zijn van een

    visverlof.

b) Het visverlof is strikt persoonlijk en mag aan geen derden worden afgestaan.

c) Het aanvaarden van het visverlof brengt met zich mede kennis te hebben genomen en het

    aanvaarden der algemene regelmenten.

d) Alle inbreuken op het algemeen regelment schorsen dadelijk en zonder verhaal het visverlof.

e) Het visverlof dient uiterlijk tegen eind januari van elk jaar te worden hernieuwd en geeft recht op        het vissen met maximum twee hengels. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen vergezeld van de           

    vader vissen met één van de twee hengels, dit evenwel op dezelfde visplaats.

f) De houder van het visverlof draagt zelf alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en

    diefstal.

g) De visser dient op ieder verzeok van één der verantwoordelijken van de visclub en van de

    politionele overheid zijn visverlof voor te leggen.

h) Er mag gevist worden van 1uur voor zonsopgang tot maximum 24uur. Afwijkingen hierop kunnen

    enkel na toestemming van het bestuur.

i) Karpervisserij is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur en is

    onderhavig aan een afzonderlijk regelment en karpervergunning.

j) Karpervisserij en snoekvisserij is verboden met een dagvergunning.

Verbodsbepalingen

a) Er mag geen karper of snoek meegenomen worden.

b) Het gebruik van kruisnet, fuik en nachtlijnen zijn verboden.

c) Het is verboden te zwemmen in de vijver.

d) Toegangsweg rond de vijver dient vrij te blijven, dus geen tenten of andere obstakels die de

    doorgang belemmeren.

e) De snoekvangt is verboden van 1 maart tot 1 september, er mag niet gevist worden met dode of

     levende visje.

f) Leefnetten zijn verboden, ieder gevangen vis moet onmiddelijk teruggezet worden uitgezonderd

    natuurlijk bij wedstrijden.

g) Het is verboden onder het ijs te vissen.

h) Het is verboden aanplanting te vernielen of struikgewas of bomen te hakken.

i) Het is verboden afval in het water te werpen of op de visplaats achter te laten. Dit punt is zeer

    voornaam.

j) Op de dag van wedstrijden mag er niet vrij gevist worden in de vijver.

k) Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

l) Tijdens de duur van de wedstrijden is het verboden met een hond of fiets rond de vijver te gaan of

    langs de visplaatsen te passeren.

m) Er mag langs de vijver geen vuur gemaakt worden. BG 47B 6190088/02 PV Spoorwegpolitie Brugge.

n) als u toe komt aan de visput om te vissen moet het hekken altijd gesloten worden ook tijdens het vissen .

Algemeenheden

a) De prijs voor een vergunning voor een jaar bedraagt 50,00 Euro.

b) Alle plaatsen kunnen vrij ingenomen worden uitgezonde 11 en 12.

c) Ieder lid moet eventuele inbreuken onmiddellijk signaleren aan de bestuursleden verder vermeld

    in het regelment.

d) Visverloven zijn te verkrijgen op de nieuwjaarsreceptie in de kantine aan de put. Indien

    belet, geef een seintje aan iemand van het bestuur.

e) De prijs van een dagvergunning bedraagt 6,00 Euro. Voorafgaand aan het vissen dient er contact

    opgenomen te worden telefonisch met Didier Reso (telefoonnummer zie

    hieronder).


Bovenal wees sportief en veel succes.


Het bestuur


Didier Reso: 0473/87.06.05

Dieter Hermy: 0493/88.73.50

Freddy Hermy: 0478/20.60.64

Stefaan Reso: 0477/45.41.58

Patrick Mosbeux: 0476/20.16.02

Kristof Reso: 0476/27.72.31 (Karper)

Regelment Wedstrijden

-> De inleg per wedstrijd bedraagt 5 euro per deelnemer.

-> De prijzen worden afgehaald op de kampioensviering, zoniet blijven ze eigendom van de club.

-> De wedstrijden gaan door op de vijver Rampe 1 in Oostkamp

 Uur regeling wedstrijden

 

clubwedstrijdenen:  van 13u tot 17u

inschrijven tss. 11u en 11u30 , trekking om 11u30.


veteranenwedstrijden: van 13u30 tot 17u30

inschrijven tss . 11u30 en 12u , trekking om 12u.


openwedstrijden : van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30

inschrijven tss. 7u en 7u30 ,trekking om 7u30.

Puntentelling

a) Wie wint heeft 1 punt, tweede heeft twee punten, en dit per sector.

b) Bij gelijk gewicht telt het laagste nummer.

c) Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men ingeschreven te zijn voor

    minstens 5 wedstrijden.

d) Kampioen is degene met het minste punten, na aftrek van de punten van zijn 2 slechtste 

    wedstrijden.

    Dus 5 van de 7 wedstrijden bepalen het eindklassement.

e) Bij gelijke punten telt het totaal gewicht van de 5 meetellende wedstrijden voor het

    kampioenschap, dit zowel voor de veteranen als voor de clubwedstrijden.

f) De vissers zonder vis krijgen het aantal punten van de laatste visser met vis + 1.

g) Wie niet deelneemt aan een wedstrijd, maar wel zijn inleg heeft betaald, krijgt als puntenaantal

    voor deze wedstrijd het aantal aanwezig vissers + 1.

Gevangen vis

Gevangen vis wordt gewogen en teruggezet met schepnet in leefnet. Iedere gevangen vis dient gewogen te worden teneinde wedstrijdvervalsing tegen te gaan. Betwistingen omtrent het gewicht moeten bij de weging gemeld worden om latere discussie te vermijden.


Voortaan vragen wij ook om karper te scheiden van brasem en kleine vis.

Dus alle karpers in 1 leefnet en alle brasem + kleine vis in een ander leefnet.

Ook vragen we om alle grote vis terug te zetten met schepnet in het leefnet.

max 3 karpers van 5kg in 1 leefnet of 10 brasems in 1 leefnet

Lokaas

Lokaas is toegelaten onder volgende voorwaarden:

a) Op clubwedstrijden zijn pieren toegelaten. gebruik van amorce is verboden.

b) Op veteranenwedstrijden is amorce en/of andere waterlarven verboden, wel toegelaten zijn

    pieren.

c) Vers de vase aan de haak is toegelaten.

e) Bij open koppelwedstrijden mogen er pieren gebruikt worden (geen Tubifex en andere

    waterlarven) per koppel.

f) Zwaar voeren enkel toegelaten een kwartier voor aanvang van iedere wedstrijd, na 2de signaal   

    mag er niet meer zwaar gevoerd worden . tijdens de wedstrijden mag er enkel nog bijgevoerd 

    worden met los voer. Wees sportief. Laatkomers mogen enkel nog los voeren.

Algemeenheden

a) Overtreders op deze regels worden verwezen naar de laatste plaats en bij herhaling uitgesloten.

b) Maximum hengellengte 10 meter - één haak. Voerkorven, methodfeeder, banjo enz verboden.

c) Cuppen is toegestaan, er mogen dan 2 stokken boven water zijn.

d) Er wordt gevist in twee sectoren: eerste sector kant kantine + straatkant, tweede sector overkant

    kantine.

e) De plaatsen worden door de visser zelf uitgeloot, inschrijvingen in kantine, wees op tijd. Iedere

    visser moet minimum 1u30 voor aanvang van iedere wedstrijd aanwezig zijn zoniet kan die niet

    deelnemen aan de wedstrijd. Het is wel mogelijk om je telefonisch in te schrijven bij iemand van

    het bestuur indien het om de één of andere reden onmogelijk is om er op tijd te geraken.

f) 12u45 eerste fluitsignaal voor het zwaar voederen, 13u tweede fluitsignaal start vissen, nog

    een kwartier vissen bij derde fluitsignaal,17u vierde fluitsignaal einde wedstrijd. Gehaakte vis

    voor het fluitsignaal mag nog binnen gehaald worden. 

    Voor de veteranen is zwaar voeren om 13u15 en vissen vanaf 13u30.

g) De aangeslagen vis wordt door de visser zelf gedrild en opgehaald.

h) Bij extreem laag water kan er beneden worden gezeten indien er minimum twee poten van de

    viskist boven water staan en na toelating van een bestuurslid. Alle klachten hieromtrent moeten

    voor de wedstrijd gebeuren.

i) Inschrijven tussen 11u en 11u30, trekking om11u30.

j) Maximum 12 grote vissen per leefnet. Behandel de vis met respect, onthaak met natte handen en

    bij voorkeur in een met water gevulde voeremmer. Dus stoppen met vissen indien je 12 grote

    vissen hebt en pas opnieuw beginnen al het nieuwe net in het water ligt.

k) Verbod om tijdens iedere wedstrijd in sector twee (overkant kantine) met de auto weg te rijden

    voor het einde van de wedstrijd. Tevens enkel wegrijden nadat iedereen de kans gekregen heeft

    zijn materiaal veilig weg te steken. Wie vroeger wil vertrekken moet zijn wagen buiten de sector

    parkeren.

l) een leefnet dient een minimum lengte te hebben van 4m. 

m) elke visser dient bij de weging aanwezig te zijn op zijn visstek om zelf zijn gevangen vis aan te bieden, met uitzondering van de barman. 

n) wie op karper vist dient te vissen zonder weerhaak.

o) bij het vangen van een karper vanaf 5kg dient een onthakingsmat gebruikt te worden 

Regelment Karpervissers

Visverloven

a) Niemand mag de hengelsport in vernoemde vijver beoefenen zonder in het bezit te zijn van een

    visverlof.

b) Het visverlof is strikt persoonlijk en mag aan geen derden worden afgestaan.

c) Het aanvaarden van het visverlof brengt met zich mede kennis te hebben genomen en het

    aanvaarden der algemene regelmenten.

d) Alle inbreuken op het algemeen regelment schorsen dadelijk en zonder verhaal het visverlof.

e) De houder van het visverlof draagt zelf alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en

    diefstallen.

f) De visser dient op ieder verzoek van één der verantwoordelijken van de visclub en van de

   politionele overheid zijn visverlof voor te leggen.

g) Karpervisserij en snoekvisserij is verboden met een dagvergunning.

Verbodsbepalingen en gebodsbepalingen

a) Onthaakmat verplicht (regelmatig nat maken) altijd emmer water naast de mat.

b) Karperschepnet met grote opening eventueel klein net voor kleinere vis.

c) Nylon hoofdlijn verplicht, gevlochten hoofdlijn verboden.

d) Carp Care Kit altijd bijhebben eventuele wonden verzorgen.

e) Max. 3 hengels, alleen de persoon met vergunning mag vissen.

f) Weerhaakloze of microweerhaak (max. grote maat 6) toezichters mogen altijd vragen uw hengels

   uit te draaien ter controle.

g) Kampvuur verboden, BBQ op poten toegestaan, afgekoeld houtskool in vuilniszak.

h) Vissen alleen toegestaan op de voorziene plaatsen.

i) Voerboten toegestaan indien je de andere vissers niet hindert.

j) Honden aan de lijn, uitwerpselen opruimen.

k) Goed gekookte granen (tijgernoten) toegestaan. GEEN PINDA'S! Regelmatig controle.

l) In de hoeken of tegen obstakels verplicht safety loodsysteem en weerhaakloos.

m) Vissen altijd voldoende nat maken voor foto's.

n) Bewaarzak toegestaan mits verstandig gebruik.

o) Iedere stek moet min. 4uur voor aanvang wedstrijd vrij zijn. (zie wedstrijd datums)

p) Iedere vis moet met respect behandeld worden.

q) Er mag enkel gericht op karper gevist worden met daar voorziene vergunning en na goedkeuring

    karper regelment.

r) Bij vertrek geen vuilnis achter laaten.

s) Elke nalatigheid van het regelment veroorzaakt inmiddellijke uitwijzing van de put zonder

    vergoeding.

t) Bij aankomst en vertrek, dient het hekken altijd gesloten te zijn. De code blijft voor u zelf, indien

   u bezoekers hebt dient u het hekken open te doen en te sluiten.

u) Er mag geen karper meegenomen worden.

v) Het is verboden te zwemmen in de vijver.

w) Toegangsweg rond de vijver dient vrij te blijven, dus geen tenten of andere obstakels die de

     doorgang belemmeren.

x) Leefnetten zijn verboden, ieder gevangen vis moet onmiddellijk teruggezet worden.

y) Het is verboden afval in het water te werpen of op de visplaats achter te laten. Dit punt is zeer

    voornaam.

z) Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

aa) Er mag langs de vijver geen vuur gemaakt worden. BF 47B 6190088/02 PV Spoorwegpolitie

      Brugge.

Algemeenheden

a) De prijs voor een karpervergunning bedraagt 120,00 Euro.

b) Alle plaatsen kunnen vrij ingenomen worden.

c) Ieder lid moet eventuele inbreuken onmiddellijk signaleren aan de bestuursleden verder vermeld.

d) Visverloven zijn te verkrijgen op de nieuwjaarsreceptie aan de put.

    Indien belet, geef een seintje aan iemand van het bestuur.

e) Voor alle vragen omtrent karpervissen en het toekennen van vergunningen:

    Tel Kristof Reso: 0476/27.72.31

Bovenal wees sportief en veel succes,


Het Bestuur